Register
 
محرم 92
مولف: مدیر سایت   
1392-9-1 18:21:11  
خادم مردم و هیئت حاج جواد مغربی - تاسوعا حسینی 92
 
پیام تسلیت
مولف: مدیر سایت   
1392-9-1 17:58:43  
انّا للّه و انّا الیه راجعون
پس از 68 سال عمر با عزت استاد مغربی شاعر
و ادیب و مداح اهل بیت (ع) دار فانی را وداع کفت

ادامه مطلب ...
 
برنامه دهه محرم درباسمنج
مولف: مدیر سایت   
1391-11-27 12:37:30  

بسم رب الشهداع ایام ماه ربیع راتبریک میگوئیم  وتنهاهیئت است که به خانواده های معتادین رسیدگی میکند و7 خانواده است که ماهانه بهر کدام مستقیم وجهی میدهیم که به بچه هایشان خرج کنند التماس دعا نذورات برای فقرای شهروخانواده معتادین است از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد -- از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد منتظرنظرات شریف 09144150604 مغربی -- من درمقابل الطاف اهالی حسینی ع شهرباسمنج که بمابادیده احترام مینگرندشرمنده هستم فقط میتوانم دعاکنم ازاینکه نمیتوانم شایدوباید خدمت کنم عذرمرابپذیرید حق قبول فرماید یاعلی ع

ادامه مطلب ...
 
فدک وخطبه حضرت زهراس
مولف: مدیر سایت   
1391-6-19 12:56:38  

Image

--در ماه محرم که قران جدال راحرام کرده بودفكركنيدكه چراحسين كشته شد وچه كساني اوراكشتند وكتابهاي سني و شيعه را مطالعه كنيد ازجمله الغدير علامه اميني راتاحقيقت روشن شود اما جرقه اي ازآتش درسوخته پيكاني شددردست حرمله وبگلوي ششماهه در كربلا نشست
مسلمان اگرنامه عمررابه معاويه وخطبه راباتحقيق بخوانید اگرمردانصاف وایمان باشید فكر نميكنم كسي سني باشد آيااگركسي به پيغمبرع توهين كندبازهم مسلمان است ؟ بنوشته دانشمندان اهل تسنن وقتي رسول خداص درحال جان دادن بودفرمودكاغذوقلم بياريدمن تكليف اينده راروشن كنم اما عمرگفت اين مرديعني پيغمبرهذيان ميگويداياكسي به پيغمبراشرف كاينات بگويدهذيان ميگويدبازهم مسلمان است ؟ خودتان قضاوت كنيداصلا آمديم گفتيم كه درخانه علي ع راآتش نزده فاطمه س ريحانه خدارادست نشكسته فقط باگفتن كلمه هذيان كافرنميشود؟ منتظرجواب هستم

ادامه مطلب ...
 
براي اهل تسنن منطقي
مولف: مدیر سایت   
1391-8-15 12:27:26  

بنام خداوند مظلومان رسيدن دهه خونین عاشورای حسینی ع راتسلیت میگوئیم اي جوان سني عزيزم دردنياي رسانه چراتحقيق نميكنيد ؟ چرافکرنمیکنیدکه حسین کی بودوچراکشته شد امروزقدغن كردن كتاب لازم نيست دردسترس هست - كتاب الغديرعلامه اميني ونهج البلاغه ابن ابي الحديد وديگران راودرمنوي سايت علل نهضت امام حسين ع رابخوانيد تاراه روشن شود -- دردين دوراه است يكي پيغمبرص علي ووائمه تاامروزپيروانشان ودومي عمرومعاويه وقتله كربلاوديگران بينيدكدام راه بهتر است انتخاب كنيد نامه عمربه معاويه رادرسايت گذاشتيم لااقل يكبار بيطرفانه بخوانيد انسان بخاطرمنافع دیگران به آتش نمیرود مثلا عثمان ابی ذرراتبعیدکرد یاعثمان ازاسلام خارج بودیاابوذرجوان سنی کدام یکی؟ ادامه دارد

Image

ادامه مطلب ...
 
اولین هیئت درباسمنج
مولف: مدیر سایت   
1391-11-27 12:52:52  

اللهم صل علی فاطمة دهه عیدزهراس را به محضرحضرت صاحب عج وطرفدارانشان تبریک میگوئیم افسوس وقتی مداح مداح رامیبیند بجای احترام باتکبرروی خودراازمداح اهلبیت ع برمیگرداند مخصوصا انکه دربین مردم جایگاهی ندارد جای تاسف است واما گرانی بیدادمیکند خدانکندکه به بهانه های وافی سفره حسینی تعطیل شود ماطبق سنوات قبل درایام فاطمیه س درهردهه 10 شب سفره عمومی خواهیم داشت چون ازحالاباید تدارک وسایل رادید چندمیلیون پول لازم است خداونداحسان محسنین راقبول فرماید ادامه را با حوصله بخوانيد 09144150604 مغربی

Image

ادامه مطلب ...
 
اشعاركهن عارفانه
مولف: مدیر سایت   
1391-11-27 13:03:07  

Image
همايش شاعران --اشعارازديگاه مغربي -- - شعر يك وحي آسماني است كه بدل شعراحواله ميشود اين است كه ديده شده با يك بيت شعرانسانهامتحول شده اند بنابراين اولا عقيده وايده شاعرازنوشته هايش پيداست -- شاعركاستيهاي زمان خودرا با اشعاربه آيندگان منتقل ميكند اما متاسفانه امروزه مسؤلين انجمنهاي ادبي اكثرا كم سواد وغيرمتخصص هستند كه بهمين منظورشعراي آسماني در عزلتند تا روي آنها را نبينند ديده شود در همايشهاخرده ريزهارابرخ بزرگان شعرميكشند رابطه جاي انسانيت وذابطه را گرفته است حق كشيها و تنگ نظريهاجاي انسانيت راگرفته است برای استاد شهریار همایش گرفته بودند هی اس ام اس میامدتامردم راجمع کردند شروع کردندهرکس خودرانشان دادن کسانی رابنام شاعربروی صحنه بردند که یادستمال کش دولتندیاقوم مسولین انجمن -- تااستادشهریاربودغیرازعده کمی نمیشناختند بعدازفوت همه رقم مجسمه ونامگذاری بنام شهریاردیده میشود چراکه خودش برای اینهاصرفه نداشت کلی فاکتوربنامش صادرمیشود -- وعده ای هم تنگ نظرند حق کشی میکنند که کسی شاعرشناخته نشود والا ادعانیست اشعار این سایت ر ابخوانید تاقدرت شعری دیده شود امروزهرکس بخواهد سنائی - خاقانی وسعدی ومحتشم ببیند به اشعاراین سایت نظردهد به پیش مرکب زرین لگام طاس بلور-- زنندناف تذلل سپهروغضبانش
گدای زاده گداپروردزخوی درون -- اگربه حیله نشسته بتخت سلطانش
بکنی اگرگناهی زتوبگذردسلاطین -- به طبیعت زمانه دم درگدانبخشد
بدوای دردسهراب نروی به پیش دونان -- اگرم به نوشداروبرسی شفانبخشد
بدبختی ماملت این است که بیشتروکلاووزراومسؤلین خوی گدازاده هستند

h از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد 09144150604

 

ادامه مطلب ...
 
ستار نامه مغربی
مولف: مدیر سایت   
1390-3-26 12:11:05  

اشعارستارخان شبي ديركرده بود ازمقابل مسجدكبود ردميشد ديد زني تك وتنها مزبله راميگردد گفت خواهرم چكارميكني ؟ گفت بچه هايم گرسنه اند اشغالي راميگردم شايد ميته اي چيزي پيداشود خان گريه ميكند قضارا پولي هم نداشت يك دري راميزند به صاحبخانه ميگويداين توپانچه من گرومقداري خوردني بده ومقداري نان وغذاگرفته به زن ميدهد امروزه كسي هم پيداشود ازمحرومين دستگيري كندمااوراباتهمت ازگردونه خارج ميكنيم چه تهمتهاكه نميزنيم  

Image

ادامه مطلب ...
 
ازبابک تاستارخان
مولف: مدیر سایت   
1391-6-19 12:47:25  

بنام حضرت حق -

Image
درتاريخ چه ظلمهائيكه ازاعراب بمانرسيده؟ بابك از نوادگان مزدك است زنازاده نيست كه تاريخ نويسان عرب نوشته اند بابك نوه دختري ابومسلم خراساني است ازيكطرف آذربايجاني وازطرفي ناسيوناليست است وحق طلب لذاموردتاخت وتازقرارگرفته هميشه درتاريخ بزرگان مارا شكسته اند من مدت زيادي تحقيق كردم ودرآوردم كه بابك كيست بابك يك جوان متدين بدين مزدك است كه ازقانون نامه اش پيداست قانون ماست كه هركس بخواهدخدمتي به كشورمان ويابه مردم كنداورادرحدارتداد بالاميبريم چراكه ميخواهدحق بگويد جامعه برنمي تابد بابک میگفت چراعده ای عرب نشسته برای ملک ماحکومت کنند چراباید زنهای ماکارکنندبنام مالیات به عده ای مفت خوربدهند حکومت مردم برمردم یعنی نودونه درصدمردم کارکنندبه یک درصدحاکمان بدهندچرا در ادامه بخوانيد

ادامه مطلب ...
 
رعایت نکردن حق مردم
مولف: مدیر سایت   
1391-11-27 13:17:37  

بنام حضرت حق -- رسیدن ایام فاطمیه س راتسلیت میگوئیم دردنیاسه چیزانسان راکمترازحیوان میکند وآن سه چیزمیتواند به عرش برساند آنها یک زن دومقام سه پول اگرکسی ازعهده این سه چیزبرآمدبعرش راه مییابد اگربهرکدام این سه چیزحریص شد بل هم ازل میشود امروزدرکشورها حاکمان برای رسیدن به مقام وثروت خون بیگناهان رامثل سوریه میریزندچه کسی گفته باید چندنفرسرنوشت یک ملت رابازوراسلحه بدست گرفته خوندل بخوراند مثل بحرین درمثال اگرفقط ازدرآمدعسلویه رابه مردم بدهنددرکشورهمه میلیونرمیشوند مگرنه امیلهای ما برای جواب از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد از این آدرس پست الکترونیکی در مقابل اسپم محافظت می شود. بنابراین برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت فعال باشد

Image
ادامه مطلب ...
 
صفحه اصلی

مداحان هيئت


ببين و بشنو آواز عشق را از لبان گداخته عاشقان که طنين افکنده بر آسمان عشق ..

ناگفته ها


شنيديد و گفتم آنچه را که گفتني بود حال چه بگويم از ناگفته ها که باريست گران بر سوار دل...

پرسش و پاسخ

سئوالاتي داريد که پاسخ آنها را نمي يابيد؟ آنها را مطرح کنيد و پاسخ بگيريد

لينکستان

لينک هاي سايت هاي مختلف و پايگاههاي مفيد اينترنتي را در اين قسمت بيابيد.